"Wszystko w tej nauce jest doskonale jasne, wszystko dowodne, świat jawi się w niej jako nigdy i w żadnym miejscu nieprzerwany łańcuch, wieczny łańcuch przyczyn i skutków. Nikt nigdy nie zdołał pokazać tego tak jasno, nikt tego nie wyłożył tak nieodparcie."
Herman Hesse Sidhartha


Szanowni Państwo! Witam na mojej stronie internetowej, która przybliżyć ma Państwu moją osobę, leczenie akupunkturą metodą Onnuri Su Jok, oraz usługi które świadczę w dziedzinie leczenia oraz prowadzenia szkoleń. Znajdą Państwo tutaj także zbiór publikacji, dotyczących tematyki strony, mojego autorstwa, które ukazały się w polskich pismach medycznych.

ONNURI znaczy cały świat i słowo to ma wielowymiarowy, głęboki sens w odniesieniu do medycyny XXI wieku. Jest ona nie tylko metodą leczenia, ale również sposobem podstawowych praw życia i stosowania ich w celu utrzymania harmonii w naszych ciałach, otoczeniu, planecie i całym Wszechświecie, które jak wiadomo, są ze sobą powiązane.

Terapia SU JOK ma za zadanie regulację zaburzonej bioenergetycznej równowagi organizmu. Nasze ciało, będące istotą fizyczną, jest odbiciem rozkazów myślowych, naszych emocji, psychiki. Poprzez przywrócenie harmonii systemu energetycznego leczymy choroby przejawiające się na planie fizycznym.

Aby zapoznać Państwa z moją osobą, na wstępie przedstawię informacje dotyczące mojego doświadczenia zawodowego. Po ukończeniu wydziału ogólolekarskiego warszawskiej Akademii Medycznej jednocześnie z podjęciem pracy w oddziale Chirurgii Ogólnej i Oparzeń, Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Dziecięcej rozpoczęłam specjalizację w zakresie chirurgii. W 1986 r. uzyskałam prawo do używania tytułu chirurga dziecięcego. Wieloletnia praca w zespole najlepszych warszawskich specjalistów neurochirurgii, traumatologii i chirurgii ogólnej zapewniła mi możliwość zdobycia dużego doświadczenia w leczeniu urazów u dzieci. Równocześnie od ponad 20 lat kształcę się i pogłębiam swoją wiedzę w zakresie medycyny naturalnej. W 1999 r. odbyłam indywidualne szkolenie na Wydziale Biofizyki Uniwersytetu Sarbruchen (Niemcy), co pozwoliło mi stać się specjalistą w zakresie terapii światłem i polem magnetycznym. Wykładałam magnetoterapię i światłolecznictwo nie tylko na terenie całej Polski, ale również w Szwecji, na Litwie oraz w Austrii. Nadal jestem konsultantem w zakresie stosowania tych naturalnych sposobów leczenia. Cała zdobywana latami wiedza medyczna i gromadzone doświadczenie w kontaktach z pacjentami pozwoliło mi w 1997 r. szybko opanować podstawy akupunktury i kontynuować dalszą naukę już bezpośrednio u twórcy tej metody prof. Park Jae Woo - w Moskiewskiej Akademii Su Jok Terapii. Od roku 2001 systematycznie uczestniczę we wszystkich seminariach prof. Parka i jestem jedynym polskim lekarzem będącym uczniem tego wybitnego naukowca, lekarza i filozofa. Dlatego poza stosowaniem zasad Su Dżok w praktyce lekarskiej moim celem jest również propagowanie wiedzy o tej uniwersalnej metodzie leczenia.

Specjalizuję się przede wszystkim w leczeniu nałogów (papierosy, alkohol, jedzenie, leki oraz narkotyki), ostrych i przewlekłych zespołach bólowych, zaburzeń hormonalnych i emocjonalnych. Oprócz leczenia prowadzę także szkolenia oraz tłumaczę z języków angielskiego i rosyjskiego.

Posiadam również uprawnienia lekarza klubowego Komisji Działalności Podwodnej ZGPTTK.

lek. med. Hanna Kowalczyk   

Su Jok Czechy


Su Jok Szwecja


Su Jok Rosja
Projekt i wykonanie Arkadiusz Rudzki AdLex.pl